Kalendár akcií

Beseda v MŠ sv. Gorazda v Nitre

24.05.2015 22:33
Dňa 22.05. prijal p. Duška pozvanie na besedu do MŠ sv. Gorazda. Detičky boli zvedavé na čítanie príbehov z knihy v podaní p.Zuzky Ondruškovej Vicenovej, ktoré ich veľmi zaujalo, a potešili sa aj ukážke prinesených ježkov,i keď iba figúrok.

—————

Beseda s piatakmi na ZŠ Beethovenovej

28.04.2015 16:01
Dnes sa uskutočnila beseda na ZŠ Beethovenovej v Nitre. Žiaci mali veľa otázok a bol vidieť ich záujem a nadšenie o literatúru, za čo veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré pomáhali viesť besedu.  Detičky, už piataci, boli zvedaví nielen na čítanie príbehov z knihy v podaní p.Zuzky...

—————

Beseda so spisovateľom

16.04.2015 12:05
Návšteva Špeciálnej spojenej školy internátnej v Nitre, beseda o knihe sa konala na  pozvanie p.riaditeľky PaeDr.Šiškovej. Táto beseda bola výnimočná tým, že sa konala pre mentálne postihnuté deti rôzneho veku.  I napriek ich hendikepu prejavili o príbehy ježkov veľký záujem. Naostatok...

—————

Beseda so spisovateľom-MŠ Svatoplukovo

27.03.2015 12:19

—————

Krst knihy

20.12.2014 16:00
Krst novej knižky Ježkovci sa uskutočnil v umeleckej galérii Trafačka, vďaka ústretovosti jej majiteľa p. Kolářa. Knihu uviedli do života významné osobnosti súčasného života mesta, školstva a umeleckých kruhov. Prišlo mnoho známych i neznámych tvárí, nálada bola skvelá, a aj sa čo to z knižky...

—————