Beseda s deťmi v MŠ Za humnami na Chrenovej

08.03.2016 16:33

   Dnešnej besedy sa zúčastnili takmer všetky detičky zo škôlky, bolo ich 56. Po úvodnej prezentácii knihy teta Darinka prečítala deťom dva príbehy - ako ježkovia sadili keksíky a cukíky i o narodeninách mamky Ježury. Hoci niektoré deti už čiastočn poznali príbehy z knihy, tety učiteľky im ich čítali, i tak však porne počúvali čo povystrájali tí dvaja ježkovskí lapaji Jožko a Jurko. V beseede potom kládli otázky o ježkoch, beseda bola veľmi živá - tak ako sú detičky! Naostatok boli deťom na interaktívnu tabuľu premietnuté ďalšie obrázky autoriek ilustrácií Agátky a Magdalénky, kresieb ktoré nie sú v knihe a tiež fotografie živých ježkov, ktoré sa deťom veľmi páčili. 

Ďakujem touto cestou p.riaditeľke MŠ,ako i pni učiteľkám za prípravu a uskutočnenie besedy.

Autor.

—————

Späť