Beseda v Kultúrnom dome MLynárce-usporiadateľ -oddelenie kultúry Ms.úradu Nitra

27.03.2016 14:00

Sviatky Veľkej noci zrejme ovplyvnili účasť,bola veľmi malá,avšak i tak beseda prebiehala ako vždy-teta Zuzka čítala príbehy a potom bola voľná beseda nielen o knihe ale i o celej problematike jej vzniku. Vďaka patrí Ms.úradu za možnosť uviesť knihu do obce Mlynárce. 

—————

Späť