Beseda so spisovateľom

16.04.2015 12:05

Návšteva Špeciálnej spojenej školy internátnej v Nitre, beseda o knihe sa konala na

 pozvanie p.riaditeľky PaeDr.Šiškovej.

Táto beseda bola výnimočná tým, že sa konala pre mentálne postihnuté deti rôzneho veku. 

I napriek ich hendikepu prejavili o príbehy ježkov veľký záujem. Naostatok niektoré deti  

si pripravili malý program ako vďaku autorovi a jeho asistenke p.Zuzke Vicenovej. Zarecitovali

 básničku, alebo zaspievali niečo z ich osobitého repertoáru.

 A bola to i odmena ich pani učiteľkám za láskavosť a úžasnú trpezlivosť pri práci s nimi.

Nuž veru, pekná a milá akcia a potešenie bolo vzájomné, na oboch stranách.

  

—————

Späť