Beseda s tretiakmi a prvákmi v ZŠ Benkova

05.11.2015 18:44

Teta Zuzka,ktorá inokedy číta deťom príbehy z knižky,nemohla pre iné povinnosti prísť a čítať deťom príbehy,nuž sa čítania ujali samotní žiaci - tretiaci Emka a Dominik.Čítanie im išlo veľmi dobre,za čo ich spolužiaci odmenili potleskom. 

Potom boli deťom premietnuté na interaktívnu tabuľu i ďalšie obrázky o ježkovskej rodinke,ktoré nakreslili Agátka a Magdalénka. Deťom sa veľmi páčili aj obrázky živých ježkov, no a potom už nasledovala beseda.Deti mali množstvo otázok,zaujímali sa ako vznikla kniha,aký bol popud spisovateľa k jej napísaniu,ako sa kniha tvorila i po technickej stránke,ako dlho ju písal a podobne.

Bola to veľmi zaujímavá beseda,aj poučná a bolo vidieť,že deti boli na ňu výborne pripravené - tak z domu,ako i zo školy.      

—————

Späť