Jaroslav Duška

Jaroslav Duška sa narodil v Nitre. Vyrastal v mestskej časti Párovce, kde prežíval časť svojho detstva a vystrájal i s rovesníkmi 

rôzne nezbednosti. 

Tieto lapajstvá - i jeho, sa stali aj námetom viacerých rozprávkových príbehov v tejto knižke.

Ako sám p. Duška tvrdí, nie je spisovateľ, avšak na podnet svojich vnučiek podujal sa napísať príbehy ježkovcov, aby tieto príbehy 

neupadli do zabudnutia, a prinášali radosť i budúcim pokoleniam detí.

Výňatok posudku diela vypracovaného Doc. PhDr. Igorom Hochelom, PhD.:

 "Zaužívaným postupom v tejto knižke je, že ježko či ježkovia sa stvárňujú ako pozitívne postavičky, s ktorých konaním sa detskí 

príjemcovia  môžu stotožnovať, sú nositeľmi pozitívnych hodnôt ako pracovitosť, usilovnosť, skromnosť, zmysel pre spravodlivosť a 

podobne, väčšinou sa stvárňujú tak, že si budujú harmonický domov. 

Predchádzajúce literárne motívy autor nekopíruje, z inej literatúry, ale usiluje sa vymyslieť vlastné príbehy, príhody a epizódy.

Knižka Ježkovi... ako to bolo, poskytuje pútavú a milú lektúru pre deti najmladšieho čitateľského veku, ako aj pre deti predčitateľského

 (staršieho predškolského) veku.

 Ak tým druhým budú rozprávky čítať rodičia, môžu so svojimi ratolesťami stráviť pekné a príjemné chvíle."

Viacej o Ježkovcoch a ich živote sa dozviete z úvodného slova autora a prvého príbehu v knižke, pod názvom " Ako sa to všetko začalo".